Όροι χρήσης και πολιτική απορρήτου​

Όροι χρήσης και πολιτική απορρήτου

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης πριν από την τη χρήση της ιστοσελίδας _ www.fabicurves.com _ Ο διαδικτυακός τόπος παρέχεται και είναι διαχειριζόμενος από την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία ΣΚΟΥΛΙΚΙΔΟΥ Ι. ΧΡΙΣΤΙΝΑ και ΑΦΜ 107526728 που ενεργεί με το εμπορικό σήμα «FABI CURVES-Your room size destination». Με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους.

1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» είναι κάθε πληροφορία που αφορά σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσεως, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. Επίσης ως «επεξεργασία» ορίζεται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη από την ιστοσελίδα περιλαμβάνει ενδεικτικά τις εξής κατηγορίες:

1) Δεδομένα Ταυτοποίησης: Όνομα, Επώνυμο, τηλέφωνο, φύλλο, ηλεκτρονική διεύθυνση
2) Δεδομένα Επικοινωνίας: ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου, δεδομένα στοιχείων σύνδεσης στο διαδίκτυο και επικοινωνίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και
3) Σύμφωνα με τον Κανονισμό ως «συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων ορίζεται κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρη επίγνωσή, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη προστατεύεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων όπως αυτό δύναται να τροποποιηθεί.

Σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

– Με τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.
– Για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να λάβουμε μέτρα και να προβούμε σε συγκεκριμένες ενέργειες μετά από σχετική αίτησή σας πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης.
– Για τη συμμόρφωσή μας με τις υποχρεώσεις που μας επιβάλλει ο νόμος.
– Για την ικανοποίηση των έννομων συμφερόντων της ατομικής επιχείρησης ΣΚΟΥΛΙΚΙΔΟΥ Ι. ΧΡΙΣΤΙΝΑ που ενεργεί με το εμπορικό σήμα «FABI CURVES-Your room size destination».
– Ο χρόνος των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται η ιστοσελίδα τηρούνται για το ελάχιστο διάστημα (1) ενός έτους και σε κάθε περίπτωση για όσο είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν.

2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας στο σύνολό του (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, συμβόλων, ονομάτων ιστοτόπων, βιομηχανικών σχεδίων, εικόνων, φωτογραφιών, εικόνων φόντου, εικονιδίων, εργαλείων πλοήγησης, κειμένων μεταξύ άλλων, της ιστοσελίδας μας αποτελεί προστατευόμενη πνευματική ιδιοκτησία σύμφωνα με την οικεία ισχύουσα διεθνή, ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία της ατομικής επιχείρησης ΣΚΟΥΛΙΚΙΔΟΥ Ι. ΧΡΙΣΤΙΝΑ που ενεργεί με το εμπορικό σήμα «FABI CURVES-Your room size destination». Απαγορεύεται η χρήση, η δημοσίευση ή αναδημοσίευση, η διανομή, η τροποποίηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς τη γραπτή έγκριση από την ατομική επιχείρηση ΣΚΟΥΛΙΚΙΔΟΥ Ι. ΧΡΙΣΤΙΝΑ που ενεργεί με το εμπορικό σήμα «FABI CURVES-Your room size destination».

3. ΧΡΗΣΗ COOKIES

Για να εξατομικεύσουμε την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και για να διασφαλίσουμε τη λειτουργία ορισμένων χαρακτηριστικών του Διαδικτυακού μας Τόπου, χρησιμοποιούμε αρχεία «cookies» για τη συλλογή και την αποθήκευση δεδομένων.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες, τα οποία αποστέλλονται από τον ιστότοπο www.fabicurves.com και αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή του κάθε χρήστη-επισκέπτη. Τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνουν τον τύπο του προγράμματος περιήγησης (web browser) που χρησιμοποιεί ο κάθε χρήστης-επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών καθώς και άλλες τεχνικές πληροφορίες.

Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στον υπολογιστή ή στην κινητή σας συσκευή, ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σ΄ αυτόν και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του επισκέπτη του ιστότοπου. Με τα cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητά σας αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του υπολογιστή σας μεταξύ άλλων για διαφημιστικούς ή στατιστικούς λόγους.

4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή. Εάν μια αναθεώρηση είναι σημαντική, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε προειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημερών πριν από την έναρξη ισχύος οποιωνδήποτε νέων όρων.

Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μας μετά την έναρξη ισχύος αυτών των αναθεωρήσεων, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους όρους. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, μπορείτε να διακόψετε τη χρήση της Υπηρεσίας.

Οι παρόντες Όροι Χρήσεις και η Πολιτική Απορρήτου, δημοσιεύτηκε την 15 Δεκεμβρίου 2022.Μπορείτε να ενημερώνεστε για οποιαδήποτε αλλαγή/τροποποίηση των παρόντων από την ιστοσελίδα μας www.fabicurves.com.